AKČNÍ NABÍDKA - JEDNA DVOUHODINOVÁ LEKCE ZDARMA
search
  • AKČNÍ NABÍDKA - JEDNA DVOUHODINOVÁ LEKCE ZDARMA

AKČNÍ NABÍDKA - JEDNA DVOUHODINOVÁ LEKCE ZDARMA

0 Kč
Není daň

Jedna hodina je český jazyk, druhá matematika, mezi lekcemi je 5 minut přestávka.

Počet
Volná kapacita

Žák se na lekci dostaví sám, nebo v doprovodu rodiče.

Jedna hodina je český jazyk, druhá matematika, mezi lekcemi je 5 minut přestávka.

Žáci páté a sedmé třídy v 14.45 hodin, lekce začíná v 15.00, skončí v 16.35.

Žáci deváté třídy v 16.30, výuka začíná v 16.45, skončí v 18.20

Každý týden ve dnech pondělí až čtvrtek.

Kapacita: 10 žáků na lekci.

Místo: ZŠ Husova 17, Brno střed (naproti Besednímu domu, roh ulice Husova a Údolní).

Sraz přihlášených zájemců ve vestibulu u vrátnice, kde se vás ujme náš lektor.

Na výuku do třídy půjde žák sám, bez doprovodu rodiče.

Probíraná látka se zobrazuje na didaktické tabuli.


Rodičům poskytneme krátké vysvětlení a ukážeme jim naše unikátní studijní materiály – tři učebnice, které obsahují všechny příklady z testů CERMAT z let 2018 až 2023.

Příklady jsou uspořádané do skupin podle způsobu řešení.

Jedna sbírka je z matematiky, které má na konci uvedena řešení úloh.

Dvě sbírky jsou z českého jazyka, jedna jsou zadání, druhá obsahuje tytéž úlohy vyřešené.


Jedná se o unikátní učebnice, na našem trhu jsou v této podobě ojedinělé.


Typicky sbírka úloh z matematiky sestává z 350 tematicky seřazených úloh. Má celkem 106 stran, vytištěných na kvalitní profesionální tiskárně.


Učebnice mají podobu skript v kvalitní úpravě a ve tvaru, který je běžně v prodeji na školách.


Ukázky se mohou účastnit i žáci:

8. třídy (čtyřletá gymnázia a střední školy)

6. třídy (šestiletá gymnázia)

4. třídy (osmiletá gymnázia)